Baza wiedzy

Szkolenia

Strategie & Techniki  Rynek polityczny

Zmiana technologii sprawowania władzy

Zbigniew Widera, 4 maja 2007 r.

Zbigniew Widera
Zbigniew Wideraźródło: własne

Przywództwo polityczne wspiera technologia sprawowania władzy. Jej skuteczność decyduje o uzyskiwanym poparciu lub dezaprobacie społeczeństwa. Sprawowanie władzy bez względu na obszar jej oddziaływania wiąże się z sposobem rozwiązywania zależnych od poszczególnych struktur władzy problemów. Stąd też w technologii sprawowania władzy warto dokonywać analizy sposobów rozwiązywania analogicznych problemów występujących w innych krajach czy regionach. Włączanie myślenia o sprawowaniu władzy, realizowaniu jej mechanizmów opartych o sprawdzone wzorce może prowadzić do szybszego uzyskiwania efektów.

Dążenie do sprawowania władzy powoduje rywalizację między przeciwnymi siłami politycznymi, zorganizowanymi w partie polityczne i ugrupowania działające na lokalnej scenie politycznej. Wykorzystanie wpływów uzyskanych w społeczeństwie prowadzi do przywództwa politycznego definiowanego przez Muszyńskiego jako: typ, metoda prowadzenia działalności politycznej w skali całego kraju bądź w ramach poszczególnych ogniw, systemu politycznego przez kierownictwo państwa (rząd, większość parlamentarną, elity rządowe), przywódców partii politycznych, liderów związków zawodowych lub innych organizacji społecznych, a nawet przez pojedyncze osoby (liderów).

Według Webera tylko większościowa ordynacja wyborcza, tworzy warunki dla wyłonienia się demokratycznego, odpowiedzialnego przywództwa politycznego. Zapewnia ona, bowiem delikatną równowagę między dwoma rodzajami relacji: między politykiem i elektoratem oraz między politykiem i partią. Proponowana przez polityków oferta, zdaniem Kamińskiego może liczyć na poparcie społeczne, ma szansę powodzenia wtedy, kiedy istnieje przywództwo zdolne do umysłowej, moralnej i emocjonalnej mobilizacji mas obywatelskich. W kategorii marketingu politycznego, podążając dalej za Muszyńskim: przywództwo może być dostrzegane jako postać swoistej presji na procesy tworzenia i funkcjonowania rynku politycznego, w  tym na przebieg transakcji finalnej tego rynku.

Dążenie do przywództwa przez polityków jest niejednokrotnie czynnikiem sprawczym, wyzwalającym zarówno ogromne pokłady aktywności społecznej, ale równocześnie sprzyja powstawaniu rozlicznych patologicznych zachowań. Polityka, cytując za Plassnerem nie jest, zatem tylko dziedziną i pewnym zawodem (?) stanem ludzkiego życia, w którym nie tylko zewnętrznie i prawnie, lecz z gruntu i istoty nadaje ona sobie swą konstytucję oraz utrzymuje się w świecie i przeciw światu. Jest ona horyzontem, dzięki któremu człowiek uzyskuje sensowne odniesienie samego siebie do świata, całe a priori swego mówienia i działania.

Sprawowanie przywództwa wywodzi się z zajmowanego w hierarchii władzy stanowiska, ale wynika z posiadanych przez daną osobę określonych cech i przymiotów (m. in. umiejętności przekonywania, mobilizowania do działania, wskazywania wizji, perspektyw). Wpływ na fenomen powstawania przywództwa politycznego ma również sytuacja polityczno-społeczna (kryzys polityczny, wysokie poparcie społeczne, wprowadzane reformy), która kreuje przywódcę. Przywództwo, przywołując cytat z Kaczmarka: rozpatruje się jako: postać władzy, jej rodzaj, formę, przejaw, aspekt, cechę, instrument o charakterze relacyjnym.

Na powodzenie przywództwa, jak mówi Pietraś składają się: umiejętności silnego przywództwa, uzyskiwania szacunku, zdolność inspirowania podwładnych. Przywództwo polityczne wspiera technologia sprawowania władzy. Jej skuteczność decyduje o uzyskiwanym poparciu lub dezaprobacie społeczeństwa. Sprawowanie władzy bez względu na obszar jej oddziaływania wiąże się z sposobem rozwiązywania zależnych od poszczególnych struktur władzy problemów. Problemy społeczno-gospodarcze posiadają swoje cechy wspólne, jak również mogą być specyficzne dla określonych zbiorowości. Stąd też w technologii sprawowania władzy warto dokonywać analizy sposobów rozwiązywania analogicznych problemów występujących w innych krajach czy regionach. Włączanie myślenia o sprawowaniu władzy, realizowaniu jej mechanizmów opartych o sprawdzone wzorce może prowadzić do szybszego uzyskiwania efektów. Krytyczna ocena, uwzględnianie lokalnych determinantów nie stoi w sprzeczności z umiejętnością korzystania z dorobku już istniejącego.

Podziel się
Przeczytaj również
Komentarze

Nasi partnerzy

© 2019 Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydawca serwisu Marketing Polityczny na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658 ze zm.), wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów zamieszczonych na portalu www.marketingpolityczny.org jest zabronione.