Baza wiedzy

Szkolenia

Rozmowa  PR & Wizerunek

Rzecznik prasowy: Jest tylko jedna zasada ? Nie kłamać!

Marketing Polityczny, 15 maja 2013 r.

Politykom nie wolno zapominać jak istotną rolę w działalności politycznej odgrywają rzecznicy prasowi.
Politykom nie wolno zapominać jak istotną rolę w działalności politycznej odgrywają rzecznicy prasowi.

Rzecznik prasowy powinien być przede wszystkim komunikatywny, dobrze rozumieć media i dziennikarzy. Powinien być dowcipny i posiadać zdolności autoironii oraz dystansu do tego co robi. Nie wolno mu zapominać, że jest wyrazicielem poglądów i opinii partii bądź instytucji, a nie swoich. I choć często ? w przypadku partii politycznych ? sam jest politykiem, to tej granicy nie wolno mu przekraczać ? Antoni Styrczula, były rzecznik prasowy Aleksandra Kwaśniewskiego, w rozmowie z MP.

MP: Opinia publiczna kojarzy Pana osobę z funkcją rzecznika prasowego Aleksandra Kwaśniewskiego. Jak Pan wspomina tamten okres?

Antoni Styrczula: Nie lubię wspominać. To będę robił na emeryturze. Generalnie był to dla mnie czas nowych wyzwań i doświadczeń po dwunastu latach pracy dziennikarskiej.

Dobrze , w takim razie przejdźmy do tematu naszej rozmowy. Czym powinien charakteryzować się dobry rzecznik prasowy? Pytam ponieważ jak można zaobserwować partie polityczne często eksperymentują na tym polu, co nie zawsze wychodzi im na dobre.

Rzecznik prasowy powinien być przede wszystkim komunikatywny, dobrze rozumieć media i dziennikarzy. Powinien być dowcipny i posiadać zdolności autoironii oraz dystansu do tego co robi. Nie wolno mu zapominać, że jest wyrazicielem poglądów i opinii partii bądź instytucji, a nie swoich. I choć często ? w przypadku partii politycznych ? sam jest politykiem, to tej granicy nie wolno mu przekraczać. Z mojej obserwacji, wielu ?partyjnych? rzeczników prasowych ma problemy ze znalezieniem ? złotego środka?.

Rzecznik prasowy powinien być osobą spoza partii, czy jednak lepsze rozeznanie będzie miała osoba funkcjonująca już w strukturach danego ugrupowania politycznego? Na ile powinno zapewnić się takiej osobie swobodę w działaniu? Wydaje się bowiem, iż partie polityczne lub politycy traktują często funkcję rzecznika prasowego zbyt instrumentalnie, jako tzw. tubę.

Zdecydowanie powinien być kimś ?z wewnątrz? partii. Najlepiej z jej ?wewnętrznego kręgu?. Musi bowiem wszystko wiedzieć, choć nie wszystko może ujawnić. Choćby po to, by przewidzieć konsekwencje planowanych decyzji bądź projektów i odpowiednio przygotować się na różne scenariusze wydarzeń. Rzecznik instytucji publicznej np. ministerstwa może być spoza polityki. Tu bowiem bardziej liczą się, wiedza oraz znajomość danej problematyki. Poza tym jest urzędnikiem państwowym i sam ten fakt wypływa na jego pracę oraz relacje z mediami.  W większości przypadków, rzecznicy prasowi partii to raczej politycy drugiej, a nawet trzeciej linii. Działa tu zasada selekcji negatywnej ?bierny, mierny ale wierny?. Są to postacie raczej bezbarwne i często wykorzystywane do roli ?tuby? czy ?piorunochronu? zwłaszcza w czasie kryzysów medialnych. Uaktywniają się wtedy, kiedy trzeba ?schować? partyjnych liderów, którzy z obawy o swój wizerunek nie kwapią się do kontaktów z mediami. Obserwując ogromne ?parcie na szkło? u wielu polityków zastanawiam się, po co partiom rzecznicy prasowi, którzy de facto są mało znani i rozpoznawalni.

Rola rzecznika prasowego polityka lub partii politycznej nabiera szczególnego znaczenia w sytuacjach kryzysowych. Co radziłby Pan zatem w takich sytuacjach? Jakie błędy są popełniane na tym polu? Co zatem można zrobić aby ich wystąpienie ograniczyć do minimum?

W sytuacjach kryzysowych obowiązują przede wszystkim dwie zasady: ?Powiedz wszystko, powiedz szybko. Powiedz prawdę?; ?jeden głos, wiele osób?. Z pierwszej wynika konieczność ? już na samym początku kryzysu medialnego ? przedstawienia wiarygodnego stanowiska w danej sprawie. Najczęściej, jest to kilka godzin od początku kryzysu. Z drugiej, bezwzględne przekazywanie jednej i tej samej wersji komunikatu przez wszystkie osoby kontaktujące się z mediami. Z moich obserwacji wynika, że rzadko o nich się pamięta i stosuje .

Z jakich narzędzi komunikacyjnych powinien korzystać aktywnie rzecznik prasowy polityka lub partii politycznej?

Każdy rzecznik powinien umieć wykorzystywać w komunikacji  media społecznościowe. Tam, dzisiaj odbywa się prawdziwa dyskusja. Tam się tworzą: społeczeństwo obywatelskie i rozmaite inicjatywy. Przykładem jest ?arabska wiosna? oraz kampanie wyborcze prezydenta USA, Baracka Obamy. Niestety wiele profili naszych polityków na FB przypomina raczej partyjne gazetki lub agendę ich występów telewizyjnych i radiowych.

Czy istnieją jakieś zasady którymi każdy profesjonalny rzecznik prasowy powinien się kierować w swojej działalności?

Jest tylko jedna zasada ? Nie kłamać!

Antoni Styrczula – dziennikarz prasowy i radiowy. W latach 1996-1998 rzecznik prasowy Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Obecnie doradza w kwestiach public relations i marketingu politycznego, prowadząc swoją własną firmę Antoni Styrczula Doradztwo PR.

Podziel się
Przeczytaj również
Komentarze

Nasi partnerzy

© 2020 Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydawca serwisu Marketing Polityczny na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658 ze zm.), wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów zamieszczonych na portalu www.marketingpolityczny.org jest zabronione.