Baza wiedzy

Szkolenia

Rozmowa  Public Affairs & Lobbing

Monitoring legislacyjny. Rozmowa z Arkadiuszem Goduń

Marketing Polityczny, 6 listopada 2006 r.

Arkadiusz Goduń
Arkadiusz Goduń

Monitoring legislacyjny to przede wszystkim informacja, a ta we współczesnym świecie – jak wszyscy wiemy – jest podstawą, bez której nie da się skutecznie prowadzić interesów. Monitorowanie zmian w prawie jest koniecznością, czymś niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Monitoring legislacyjny wraz z funkcją ?wczesnego ostrzegania? jest przede wszystkim profilaktyką. Pozwala na rozpoznanie problemów i zapobieganie im wtedy, kiedy jest to jeszcze możliwe, czyli na etapie tworzenia przepisów. – Arkadiusz Goduń, wiceprezes zarządu Polskiej Kompanii Doradczejw rozmowie z MP.

MP: Czym jest monitoring legislacyjny? Jak wyglądały jego początki w Polsce?

Arkadiusz Goduń: Monitoring legislacyjny nie jest niczym nowym na polskim rynku. Odpowiedź jest zawarta w samej definicji tej usługi. Monitoring legislacyjny to przede wszystkim informacja, a ta we współczesnym świecie – jak wszyscy wiemy – jest podstawą, bez której nie da się skutecznie prowadzić interesów, czy też jak kto woli, działalności gospodarczej. Monitorowanie zmian w prawie jest koniecznością, czymś niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Tego typu monitoring jest prowadzony przez przedsiębiorstwa, które zajmują się tym we własnym zakresie, a niekiedy powierzają tego typu usługę kancelariom prawnym, czy księgowym.

Nie jest to więc nic nowego. Większość firm ma na etacie księgową, którą wysyła się na szkolenia z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych itp., obliguje do bieżącego monitorowania zmian w prawie dotyczących ubezpieczeń, urlopów macierzyńskich, zasiłków chorobowych, czasu pracy. Czasami zadania te powierzane są firmom zewnętrznym. I to też jest monitoring legislacyjny, który musi być prowadzony. Zasadnicza różnica pomiędzy tego typu monitoringiem, a monitoringiem z funkcją wczesnego ostrzegania?, który oferuje Polska Kompania Doradcza polega na tym, iż w przypadku tego pierwszego monitorowanie zmian w prawie odbywa się w sposób bierny. Przyjmujemy niejako do wiadomości to, co ?narzuca? nam ustawodawca.

Oferowany przez nas monitoring legislacyjny z funkcją ?wczesnego ostrzegania? to zupełnie inna jakość, zupełnie inny zakres usług. Nasza firma oferuje ciągłe monitorowanie procesu legislacyjnego w interesujących naszych klientów zakresach, począwszy od momentu powstania koncepcji legislacyjnej w danym resorcie, poprzez wszystkie etapy procesu legislacyjnego, aż do momentu kiedy przepisy te są uchwalane przez Sejm. W przypadku zwykłego monitoringu, nawet tego powierzonego kancelariom zewnętrznym, analiza zmian legislacyjnych odbywa się niejako post factum. Niekiedy firmy specjalizujące się w doradztwie tego typu zapowiadają nadejście określonych zmian przed ich wejściem w życie, ale zazwyczaj jest to moment, który z punktu widzenia obowiązującego w Polsce procesu legislacyjnego nie pozwala już na jakąkolwiek reakcję, a tylko na ?pogodzenie się ze stratami?.

Zawsze powtarzam, że informację, która nadchodzi w takim momencie możemy porównać do sytuacji, kiedy dowiadujemy się, że jesteśmy chorzy na poważną chorobę. Na profilaktykę jest już za późno. Monitoring legislacyjny z funkcją ?wczesnego ostrzegania? jest właśnie taką profilaktyką. Pozwala na rozpoznanie problemów i zapobieganie im wtedy, kiedy jest to jeszcze możliwe, czyli na etapie tworzenia przepisów. Usługa, którą oferujemy przedsiębiorcom daje możliwość poznania intencji ustawodawcy na długo przed wprowadzeniem nowych rozwiązań do systemu prawnego, co po pierwsze daje szansę na lepsze przygotowanie się do projektowanych zmian, a po drugie, w przypadku kiedy rozwiązania te uważamy za niekorzystne, daje możliwość przeprowadzenia akcji lobbingowej, w celu ich zapobieżenia. I to jest podstawowa różnica pomiędzy zwykłym monitoringiem legislacyjnym, a monitoringiem legislacyjnym z funkcją ?wczesnego ostrzegania?.

Podziel się
Przeczytaj również
Komentarze

Nasi partnerzy

© 2020 Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydawca serwisu Marketing Polityczny na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658 ze zm.), wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów zamieszczonych na portalu www.marketingpolityczny.org jest zabronione.