Baza wiedzy

Szkolenia

Raport  Teoria & Praktyka

Mediatyzacja polityki. Rafał Miernik w rozmowie z MP

Marketing Polityczny, 3 grudnia 2006 r.

Media stały się nieodłącznym elementem świata polityki.
Media stały się nieodłącznym elementem świata polityki.Fot. Maciej Śmiarowski/KPRM

Zjawisko mediatyzacji polityki jest związane z komunikowaniem się rządzących z rządzonymi, co jest naturalnym procesem w warunkach współczesnej demokracji. Media masowe są przede wszystkim obserwatorami rzeczywistości politycznej, ale jednocześnie stają się aktorami politycznymi, uczestnicząc w życiu politycznym. Mogą, bowiem odgrywać istotną rolę w procesie rekrutacji i selekcji elity politycznej kreując na przykład poważnego konkurenta w walce wyborczej. – Rafał Miernik, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Marketingu Politycznego, w rozmowie z MP.

Jakby Pan określił zjawisko mediatyzacji polityki?

Komunikowanie między politykami a obywatelami odbywa się z reguły nie bezpośrednio, ale za pośrednictwem mediów masowych. Cała aktywność polityków przekazywana jest przez radio, telewizję, ostatnio także internet, w programach informacyjnych, czy publicystycznych. Stąd można powiedzieć, że zjawisko mediatyzacji polityki jest związane z komunikowaniem się rządzących z rządzonymi, co jest naturalnym procesem w warunkach współczesnej demokracji. Nie ulega wątpliwości, że media są instrumentami powstawania i artykulacji opinii publicznej, miejscem krytyki, źródłem informacji, ale także rozrywki, i wiedzy.

Możliwości takie sprawiają, iż mówi się o mediach jako o czwartej władzy. Media masowe są przede wszystkim obserwatorami rzeczywistości politycznej, ale jednocześnie stają się aktorami politycznymi, uczestnicząc w życiu politycznym. Mogą bowiem odgrywać istotną rolę w procesie rekrutacji i selekcji elity politycznej kreując na przykład poważnego konkurenta w walce wyborczej. Trudno nie zauważyć głębokich zmian, jakie mediatyzacja polityki wywołała w zachowaniach rządzących i rządzonych.  Aktywność polityczna poddana została profesjonalizacji, polityk ?dostraja się do potrzeb? wizualnych wyborców, jest zmuszony do zachowania czujności, kontroli każdego ruchu. Z drugiej strony rządzeni wykazują się wyższym poziomem znajomości problematyki społeczno-politycznej, programów partyjnych i kandydatów.

Jaka jest świadomość znaczenia mediów w procesie wyborczym wśród polskich polityków?

Trudno określić, na ile polscy politycy są świadomi roli, jaką odgrywają media we współczesnej polityce. Oczywiście w trakcie kampanii wyborczych politycy najwyżej cenią sobie obecność mediów. Spotykamy się jednak nadal z ignorancją wobec środków masowego przekazu, zwłaszcza w okresach niestabilności politycznej. Można w tym miejscu przywołać, choćby brak szczegółowych informacji dotyczących na przykład: początkowej fazy zawiązywania się koalicji PiS – Samoobrona – LPR, tworzenia rządu mniejszościowego, zmiany premiera i objęcie urzędu przez Jarosława Kaczyńskiego. Z drugiej jednak strony wielość organizowanych konferencji prasowych (zwłaszcza przez wspomnianą już koalicję) karze przypuszczać, iż politycy zdają sobie sprawę z tego, że media masowe mogą przyczynić się do powodzenia lub klęski prowadzonej przez nich polityki.

Można nawet odnieść wrażenie, że zanim zostaną podjęte jakiekolwiek decyzje polityczne, muszą być one ogłoszone przez największe stacje informacyjne. Niektóre z wywiadów Jarosława Kaczyńskiego mają wręcz formę expose. Oczywiście z punktu widzenia odbiorców (wyborców) jest to jak najbardziej właściwe. Ważne, żeby pamiętać, iż te działania z reguły nie oznaczają chęci podjęcia na przykład społecznych konsultacji lub też otwartości na jakiekolwiek propozycje zainteresowanych grup społecznych. W ten sposób tworzy się wizerunek polityka, będącego bliżej ludzi, zainteresowanego współpracą. Konferencje prasowe, na których ogłasza się kolejne sukcesy, lub oferuje pomoc są swoistą bezpłatną reklamą.

Podziel się
Przeczytaj również
Komentarze

Nasi partnerzy

© 2019 Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydawca serwisu Marketing Polityczny na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658 ze zm.), wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów zamieszczonych na portalu www.marketingpolityczny.org jest zabronione.